1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie


Karta ziemii
Toyota opracowała zespół zasad ochrony środowiska pod nazwą Karta Ziemi i rozpoczęła jego wdrażanie we wszystkich swych przedstawicielstwach na całym świecie. Mając na uwadze satysfakcję swoich klientów, Toyota w 2005 roku wdrożyła w sieci dealerskiej oraz centrali Toyota Motor Poland dwa systemy : "Zarządzanie jakością" zgodny z normą ISO 9001 oraz "Zarządzanie Środowiskowe"zgodny z normą ISO 14001. Wprowadzenie pierwszego z nich ma na celu zapewnienie Państwu najwyższej jakości obsługi, która wraz z legendarną już jakością oferowanych przez Toyotę samochodów pozwala budować i utrzymywać na wysokim poziomie Państwa zaufanie. „Zarządzanie środowiskowe” z kolei, to potwierdzenie zaangażowania Toyoty w ochronę środowiska, które znajduje odzwierciedlenie w produkcie w postaci technologii hybrydowej oraz pojazdów z niską emisją C02.
 
Polityka środowiskowa
W celu zapoznania się z Polityką Środowiskową firmy Toyota zachęcamy Państwa do przejrzenia Karty Polityka Ochrony Środowiska oraz Polityka Jakości.

Podstawowe założenia polityki środowiskowej to:
- wkład w pomyślność społeczności 21 wieku,
- wniesienie własnego wkładu w pomyślność społeczności 21 wieku poprzez dążenie do wzrostu w zgodzie z naturą oraz zobowiązanie do zlikwidowania szkodliwego wpływu na środowisko we wszystkich dziedzinach naszej działalności,
- poszukiwanie technologii bezpiecznych dla środowiska,
- poszukiwanie technologii nieszkodliwych dla środowiska,
- opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających połączyć wymogi ochrony środowiska z racjami ekonomicznymi,
- Dobrowolne działania,
- opracowanie i wdrażanie planu dobrowolnych przedsięwzięć usprawniających, obejmującego nie tylko działania zapobiegawcze i dostosowawcze do wymogów prawa, ale uwzględniającego również różne aspekty ochrony środowiska naturalnego na skalę ogólnoświatową, krajową i regionalną,
- współpraca ze społecznościami,
- budowanie ścisłych więzi i współdziałanie z jak największą liczbą osób i organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska, włączając w to rządy, lokalne samorządy, a także kooperujące firmy i gałęzie przemysłu.

Wytyczne działań to:
- stała troska o dobro środowiska naturalnego tj. zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego na każdym etapie działań, tj. produkcji, eksploatacji i gospodarowania odpadami (Opracowanie i dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska, poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania, wdrażanie środków zapobiegawczych, wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego),
- partnerzy w interesach partnerami w ochronie środowiska (współpraca z firmami partnerskimi),
- jako członek społeczeństwa (aktywny udział w akcjach społecznych, udział w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń, wspieranie inicjatyw rządowych na rzecz ochrony środowiska, zaangażowanie w działania nie nastawione na zysk),
- w kierunku większej świadomości. (aktywna polityka informacyjna i upowszechnianie świadomości ekologicznej).
 
Toyota Hybrid System
Czy napędy hybrydowe, łączące napęd elektryczny i spalinowy, są kolejnym wielkim wynalazkiem? Czy potwierdzi się ich historyczne znaczenie?
Prawdziwi zwolennicy napędów tradycyjnych ubolewają nad złożonością i kosztem pojazdów z napędem hybrydowym. Inni podkreślają, że pojazdy te w dalszym ciągu wykorzystują silniki o napędzie spalinowym, a zatem emitują zanieczyszczenia i trujące gazy, choć czynią to w mniejszym stopniu niż samochody konwencjonalne. [...]

Toyota Prius - pierwszy na świecie seryjnie produkowany samochód z napędem hybrydowym
Napędy hybrydowe dzielą się na systemy szeregowe i systemy równoległe. W układach szeregowych silnik spalinowy służy wyłącznie do napędu prądnicy zasilającej silnik elektryczny lub ładowania akumulatorów; koła napędzane są wyłącznie przez silnik elektryczny. W układach równoległych koła napędzane są zarówno przez silnik spalinowy, jak i elektryczny, a ponadto silnik spalinowy napędza prądnicę. Inne rozwiązania łączą w sobie cechy zarówno systemów szeregowych, jak i równoległych. W większości pojazdów z napędem hybrydowym stosuje się silniki o zapłonie iskrowym, ale w pewnych przypadkach wykorzystywane są również silniki o zapłonie samoczynnym.

Zalety technologii Hybrid Synergy Drive® zastosowanej w Priusie Doskonałe osiągi:
- Przyspieszenie zbliżone do samochodów z silnikami Diesla z segmentu D,
- Niskie zużycie paliwa: 4,3 litra/100 km – odpowiednik samochodu z segmentu B z silnikiem Diesla,
- Niższe emisje: Średnia emisja dwutlenku węgla wynosi 104 g/km, spadek ze 120 g/km w poprzedniej generacji.

Silnik i skrzynia biegów w układzie THS - Toyota Hybrid System
W końcu 1997 roku na rynku japońskim pojawiła się Toyota Prius - pierwszy seryjnie produkowany samochód o napędzie hybrydowym. Zastosowano w nim system THS (Toyota Hybrid System) z ustawieniem "hybrydowo-hybrydowym", łączącym najlepsze cechy układów szeregowego i równoległego. Stanowi on stale przełączalną kombinację napędu elektrycznego i spalinowego. W Toyocie Prius wprowadzono także istotne udoskonalenia poszczególnych zespołów - takich jak silnik spalinowy, prądnica i silnik elektryczny, falownik oraz bateria akumulatorów. Silniki benzynowe emitują mniej tlenków azotu niż silniki Diesla i znikome ilości cząstek stałych. Z drugiej strony jednostki wysokoprężne są znacznie ekonomiczniejsze i wytwarzają mniej dwutlenku węgla. Silnik elektryczny natomiast jest czysty pod względem ekologicznym, jednak ustępuje jednostkom spalinowym pod wieloma względami – wyposażony w niego pojazd ma stosunkowo niewielki zasięg, a akumulatory wymagają częstego ładowania. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie różnych rodzajów źródeł energii, aby pracowały razem, wzmacniając wzajemnie swoje zalety i ograniczając wady. Na tym właśnie polega istota Systemu Hybrydowego Toyoty łączącego napęd spalinowy z elektrycznym. Tajemnica jego działania polega na elastycznym sterowaniu strumieniem energii generowanej przez te dwie jednostki w każdej fazie jazdy – podczas przyspieszania, jazdy ze stałą prędkością, hamowania czy postoju.